Fusies tot heden

Even google op fusie + noorderzijlvest laat zien dat er al meerdere keren gefuseerd is in het verleden. Zie bijvoorbeeld uit een interview met Klaas Doornbos die bij de fusies betrokken was:

Of zie bijvoorbeeld op Wikipedia

In 2013 wordt er weer gesproken over fuseren. Zie bijvoorbeeld dit artikel, dijkgraaf Bert Middel wordt geïnterviewd:

Een fusie met buurman Hunze en Aa’s lijkt het meest voor de hand te liggen, maar dat is voor hem geen uitgemaakte zaak. Wat Middel betreft hoort een fusie met Wetterskip Fryslân of waterschap Reest en Wieden (Midden- en Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel) ook tot de mogelijkheden.

Of dit artikel in het Dagblad van het Noorden, waaruit blijkt dat er eind (28 november) 2013 al een werkgroepje actief was die de mogelijkheden onderzocht.

Inmiddels is er door het dagelijks bestuur een werkgroepje ingesteld, dat zich over drie varianten buigt: zelfstandig blijven, toewerken naar een fusie of gedeeltelijke samenwerking met andere partijen. Het bestuur kiest begin volgend jaar één van die scenario’s. Dat wordt dan vervolgens grondig uitgewerkt.

Dus begin 2014 zou er al een scenario gekozen zijn dat grondig uitgewerkt zou worden.

Verder wordt het genoemd op de site van Water Natuurlijk , maar daar staat niet bij over welke 26 maart het gaat. Wel blijkt dat het over een jaar voor 2015 was.

In het beheerprogramma van het Waterchap Hunze en Aas 2016 2021 staat (bl 9)

Dit lijkt mede ingegeven door (blz 8)

Of dit voor De inwoners van het Noorderzijlvestgebeid interessant is is de vraag aangezien de bewoners van het gebied van Hunze en Aas beduidend meer betalen.