Financiën

30-03-2022 Zowel bij Noorderzijlvest als bij Hunze en Aa’s staat op de website alleen de laatste gepubliceerde jaarrekening (2020).

Waterschappen moeten per kwartaal rapporteren aan het CBS, dus intern zal er gewerkt worden met een kwartaal rapportage? Het CBS hanteert een uniforme aanlevering, zodat ze de waterschappen kan vergelijken. (benieuwd naar de rapportage van het CBS over de waterschappen).

Voor de gebruiker is naast wat ze doen ook van belang wat het kost.

Het CBS maakt er mooie rapportages van, zodat je de 3 noordelijke waterschappen mooi kan vergelijken. Bijvoorbeeld qua tarieven en heffingen:

Het vreemde is dat op de aanslag 2022 staat 0,0528 % WOZ

Het CBS stelt ook de “ruwe” data ter beschikking, zie bijvoorbeeld daarvoor deze handleiding

Ook het Coelo publiceert soms over de waterschappen, zie bijvoorbeeld het Rapport_ontwikkeling_waterschapsheffingen_2015-2019